SALGSBETINGELSER /
LEVERINGSBETINGELSER


Varer sendes med de transportører som A/S Scanor har avtaler med. Om annen transportør eller transportmåte ønskes, må dette spesifiseres av kjøper.


PRISER
Oppgitte priser er eksklusive merverdiavgift dersom ikke annet er angitt. A/S Scanor forbeholder seg retten til prisendringer uten forutgående varsel.


MANGLER
Ved feil eller mangler på varen er A/S Scanor ansvarlig i medhold til kjøpslovens bestemmelser.
Ansvar er begrenset til heving, retting, omlevering, prisavslag eller erstatning av den leverte
varen. A/S Scanor er ikke ansvarlig for følgeskader eller annet indirekte tap som følge av
mangelen. Ansvar bortfaller dersom det er foretatt inngrep ivaren eller feil oppstår som følge av
feil eller uforsvarlig bruk eller mangel på at varen er riktig ettersett og renholdt.


TRANSPORTSKADER
Forsendelsene skjer på kundens risiko. Transportskader skal meldes direkte og uten forsinkelse til
transportøren. Forsikring utover transportørens ansvar betales av kunden og etableres kun på
bakgrunn av skriftlig anmodning.


REKLAMASJON
Kjøperen må gjøre mangelen gjeldende innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha
oppdaget den, senest innen 2 år etter at han overtok produktet. Overholdes ikke denne fristen er
man senere avskåret fra å gjøre mangelen gjeldende.


RETUR
Retur av varer skal godkjennes av A/S Scanor på forhånd gjennom tildeling av retur-referanse og retur skal
gjennomføres på A/S Scanor`s vilkår og valg av frakt.
Eventuelle feilleverte varer fra A/S Scanor`s side kan returneres kostnadsfritt for kjøperen.
Ved retur av varer som ikke skyldes feil fra A/S Scanor og som A/S Scanor kan selge videre,
reduseres kreditering med en returkostnad på 15% til 30% avhengig av bearbeidingen som en
retur krever. I disse tilfeller betaler avsender fraktkostnaden.


BETALINGSBETINGELSER
Ved etablert kredittforhold er betalingsbetingelsene netto pr. 30 dager fra fakturadato. Ellers
betales varer kontant. Ved betaling etter forfall beregnes p.t. 12% pro anno forsinkelsesrente.


ANDRE FORBEHOLD
A/S Scanor tar forbehold om trykkfeil i kataloger og i prisinformasjoner som er trykte eller som
distribueres via datateknologi.

.